RECYKLING - rekawiceochronne.pl

PRZEWODNIK PO BRANŻACH

RECYKLING

Jeśli masz problem z odczytem tabeli, możesz pobrać ją tutaj - POBIERZ

Zastosowania
Zbiórka odpadów komunalnych i przemysłowychSortowanie odpadów komunalnych i przemysłowychDemontaż pojazdów przeznaczonych do kasacjiDemontaż odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznychRecykling bateriiRecykling chemikaliów, olejów i ściekówGospodarka ściekowa
OCHRONA MECHANICZNA
HyFlex®
Powerflex®
HyFlex®
Powerflex®
HyFlex®
Powerflex®
OCHRONA PRZED CHEMIKALIAMI I CIECZAMI
AlphaTec®
Solvex®
Virtex™
TouchNTuff®
Flexitril L27
VersaTouch®
Black Heavyweight™
Astroflex
VersaTouch®